ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วิศวกรปฏิบัติการ(ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วิศวกรปฏิบัติการ(ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ประกาศกรมสนุบสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วิศวกรปฏิบัติการ(ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสนุบสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วิศวกรปฏิบัติการ(ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ