ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกร(ชีวการแพทย์) วิศวกรโยธา สถาปนิก นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  วิศวกร(ชีวการแพทย์) วิศวกรโยธา สถาปนิก นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกร (ชีวการแพทย์) วิศวกรโยธา สถาปนิก นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  วิศวกร (ชีวการแพทย์) วิศวกรโยธา สถาปนิก นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกร(ชีวการแพทย์) วิศวกรโยธา สถาปนิก นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกร(ชีวการแพทย์) วิศวกรโยธา สถาปนิก นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1 รายชื่อฯ ศูนย์สอบกรุงเทพฯและปริมณฑล (มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2 รายชื่อฯ ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3 รายชื่อฯ ศูนย์สอบจังหวัดขอนเเก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4 รายชื่อฯ ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศห้องสอบ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเเนบท้ายประกาศ